Абонаментна компютърна подръжка

С подписването на един договор за абонаментна компютърна подръжка вие се освобождавате от задължението да имате системен администратор на работа при вас. Имаме вече 20-годишен опит поддръжка на компютри, поддръжка на сървъри, поддръжка на сайтове, антивирус, поддръжка на мрежи, поддръжка на видеонаблюдение.

Този опит се натрупва и обогатява ежедневно от нашия професионален екип, който успешно се грижи за абонаментна и извън абонаментна компютърна поддръжка на над 3000 компютри, над 160 сървъри, над 500 принтери, над 40 интернет страници, над 2000 имейл адреси, над 400 камери за видео наблюдение,  над 50 DVR устройства и др. Имате на разположение мнението и препоръките на висококвалифицирани IT специалисти по всяко време и за всякакви въпроси. Обучение на вашия персонал относно правилната експлоатация на компютърно и мрежово оборудване. Анализ и препоръки за подобряване работата на компютърно оборудване, мрежата, защита на информацията, автоматично архивиране и др.