Архивиране и запазване на информация

Eто какво се случва, когато във фирмата ни липсва архивиране:

  • Всеки един носител на информация рано или късно се поврежда. Това води до загуба на време и ресурси за възстановяване на загубеното или повторното му изпълнение.
  • Загубата на информация може сериозно да разклати освен финансите и репутацията на Вашата фирма. Доверието на клиентите трудно може да бъде възстановено. Не допускайте това да се случи. Оставете архива на нас!
  • 60% от фирмите, които губят информация до 2 години са ИЗВЪН бизнеса. Не бъдете част от тази статистика.

    Архивиране на информацията

    На база на нашия дългогодишен опит имаме изградена и добре работеща система по организирането и запазването на периодичен архив на важната информация на нашите клиенти. Спрямо възможностите и желанието на клиента могат да бъдат предложени всякакви варианти и стратегии за архив и защита на информацията.