Видео витрина от бъдещето

Видеоклиповете говорят по-силно от думите.
Няколко демонстрации от бъдещето, подходящи за всеки STEM център и ВОСКС!

ic_categoryOPEN
Пускане на видеото

Широк спектър от възможности и обхват на обучение на ученици в STEM среда.

ic_category
Пускане на видеото

Smartbank 4K - За специалности с банково-административна и бизнес насоченост.

Уникално решение за изграждане на училищна STEM среда. Специалности – финанси, банково дело, маркетинг и мениджмънт.

ic_category
Пускане на видеото

Mall Software 4K - Подходящ за училища с търговски профил.

Уникална организация и информация на търговска структура.

ic_category
Пускане на видеото

Mubadala Software 4k - Подходящ за предмети в училища с часове по "История" и "География".

Определяне на ландшафт, исторически обекти и нови такива, топографски карти и водене на бележки.

ic_category
Пускане на видеото

Demo SensyTouch 4K - Приложения за училищата - draw, map, piano, puzzle, browser, electric, paint;

Концепция за изграждане на училищна STEM среда. Общ преглед на множество иновативни и интерактивни решения.

ic_category
Пускане на видеото

Orange Cluj - За ученици с финансова и търговска специалност. Софтуер за STEM.

Учениците придобиват умения за работа с клиенти. Правилен подход и подходящ избор за удволетворяване на клиента при покупка.

ic_category
Пускане на видеото

Frog disection 4K - Уникално обучение по биология за ученици по STEM програма.

Примерен модел за дисекция и изучаване на органи по биология.

ic_category
Пускане на видеото

Drinktopia Bar concept 4K - Подходящ за училища в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Иновативни и интерактивни решения за подготовка на кадри за заведения за обществено хранене.

ic_categoryOPEN
Пускане на видеото

SensyTouch Partnership with X Factor Romania - други софтуерни приложения на уникалния хардуер.

ic_category
Пускане на видеото

Range Rover Demo 3D configurator 4k - Уникално решение и иновативен подход за спечелване на клиент.

Изключитело подходящ за проекта за изграждане на училищна STEM среда.

ic_categoryOPEN
Пускане на видеото

BMW 4K - Подходящ за търговско насочени гимназии.

Иновационната система за виртуално моделиране в реално време на интериор и екстериор и допълнителни екстри при избор на автомобил.Подходящ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“.

ic_category
Пускане на видеото

SensyTouch Tudor Tailor multi touch application - Управление на дизайнерски линии и облекла.

Учениците, чрез програма STEM, изучават как да създадат нова линия, маркетинг на продажбите и успешното позициониране на продуктите за реализация.

Искам Оферта

Моля, попълнете точно контактната информация по-долу и ние ще се свържем с Вас.