Изграждане на LAN

За предоставяне на висококачествена компютърна услуга, при нас работят специалисти по компютърните мрежи и настройки на мрежово оборудване. Всекидневно ние се занимаваме с изграждане на LAN и поддържане на слаботокови компютърни мрежи, аранжираме комуникационни шкафове, правим препоръки и анализ за оптимизиране на работата на кабелните или безжични мрежи.